Πρόεδρος

Γεώργιος Μουτάφης


Γραμματέας: Ruedi von Rotz

Γραμματέας: Νάσια Κακαράκη

Ταμίας: Γεώργιος Καλφίδης

Μέλη Γιαννης Wipfly

  


Διεύθυνση, Postfach 2807, 6002 Luzern

Ιστοσελιδα www.griechischegemeindeluzern.com

facebook.com/Griechische Gemeinde Luzern