Πρόεδρος

Γεώργιος Μουτάφης


Γραμματέας: Ruedi von Rotz

Γραμματέας: Γεώργιος Καλφίδης

Ταμίας: Γεώργιος Καλφίδης

Μέλος και υπεύθηνη Ελληνικου σχολείου: Σοφία Χενοδοχίδου

Οικονομικός έλεγχος

Βασίλειος Μπιρμπουτσάκης

Χρίστα Στεργιάννη

  


Διεύθυνση: Postfach 6002, Luzern c/o Georgios Kalfidis

Wesemlinhöheweg 14, 6006 Luzern

Tel. 041 312 1885, 079 317 1076

Ιστοσελιδα www.griechischegemeindeluzern.com

facebook.com/Griechische Gemeinde Luzern