Ελληνική Κοινότητα Λουκέρνης

Postfach 2807, 6002 Luzern c/o Georgios Kalfidis

Wesemlinhöheweg 14, 6006 Luzern


Georgios Moutafis

Tel. 078 888 90 76


Georgios Kalfidis

Wesemlinhöheweg 14, 6006 Luzern

Tel. 041 312 18 85, 079 317 10 76,  kalfidis@bluewin.ch


facebook.com/Griechische Gemeinde Luzern

www.griechischegemeindeluzern.com