ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΚΕΡΝΗΣ
Griechische Gemeinde Luzern

Postfach 2807, 6002 Luzern
www.griechischegemeindeluzern.ch


Λουκέρνη 8. Φεβρουαρίου 2023

Πρόσκληση στην 47η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας

Η ετήσια γενική συνέλευση μας θα γίνει το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023, στην αίθουσα CONTENTI, Gibraltarstrasse 14, 6003 Luzern. Αρχίζει στις 18.00.

Σαν μέλη πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτήν, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.

Προτάσεις και υποψηφιότητες για το Δ.Σ. γραπτώς εως τις 28 Φεβρουαρίου, στην διεύθηνση της Κοινότητας Postfach 2807, 6002 Luzern, c/o Georgios kalfidis, Wesemlinhöheweg 14, 6006 Luzern  

Όπως πάντα το φαγητό, τα προσφέρει η Κοινότητα,τα ποτά πληρώνει κάθε ένας μόνος του. Τα μη μέλη, πληρώνουν και το φαγητό τους, 30 CHF.

 Δήλωση συμμετοχής : kalfidis@bluewin.ch  041 312 18 85,

079 317 10 76, Γεώργιος Καλφιδης

ΘΕΜΑΤΑ

1.    Χαιρετισμός του Προέδρου,παρώντα μέλη.

2.    Πεπραγμένα

3.    Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.

4.    Αναφορά Γραμματείας και Ταμίου.

5.    Αναφορά Ελεγκτών

6.    Ελληνικο σχολειο

7.    Εκλογή μελών Δ.Σ. (χρειαζόμαστε 3)

8.    Προτάσεις μελών

9.    Προτάσεις Δ.Σ.

10. Διάφορα θέματα

 

      

Griechische Gemeinde Luzern
Ελληνική Κοινότητα Λουκέρνη

Postfach 2807, 6002 Luzern
www.griechischegemeindeluzern.ch

Luzern, 8. Februar 2023

Einladung zur 47te Generalversammlung

Liebe Mitglieder und Freunde

Die diesjährige Generalversammlung findet am Samstag 11.März 2023, in Saal CONTENTI, Gibraltarstrasse 14, 6003 Luzern, statt.

Als Mitglieder müssen wir daran teilnehmen, ohne dass dies obligatorisch ist.

Kandidaturen als Vorstandsmitglied wie auch Anträge der Mitglieder sind bis 28. Februar 2020, schriftlich einzureichen an Postfach 2807, 6002 Luzern.

Um 18.00 Uhr ist Beginn der Generalversammlung, anschliessend Abendessen. Getränke auf eigene Rechnung. Nichtmitglieder müssen für das Essen selber 30 CHF bezahlen.

Anmeldungen: kalfidis@bluewin.ch oder 041 312 18 85, 079 317 10 76 Georgios Kalfidis

Traktanden

1.       Begrüssung des Präsidenten und Präsenz Mitglieder

2.       Jahresbericht des Präsidenten

3.       Wahlen der Stimmenzähler

4.       Jahresbericht Sekretariat und Kassier

5.       Bericht der Revisoren

6.       Griechische Schule

7.       Neue Vorstand Mitglieder (wir brauchen 3)

8.       Anträge der Mitglieder

9.       Anträge des Vorstandes

10.  Verschiedenes

 

Der Präsident Georgios Moutafis   Die Sekretärin Nasia Kakaraki