Η Ελληνική Κοινότητα Λουκέρνης ιδρύθηκε το 1976.

Τα μέλη της θέλησαν να διατηρήσουν ένα κομμάτι από την πατρίδα,

εδώ στην Ελβετία. Οι στόχοι της Κοινότητας:

Η διατήρηση και ανάπτυξη της θρησκευτικότητας και του πατριωτισμού,

η καλλιέργεια της Ελληνικής γλώσσας και η διατήρηση των Ελληνικών ηθών,
εθίμων και παραδόσεων.

Η τέλεση της Θειας Λειτουργιάς κατά το δόγμα της Ελληνικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας.

 Η ίδρυση, συντηρηση και λειτουργία Ελληνικού σχολείου.

Η κατά το δυνατόν βοήθεια και υποστήριξη των μελών της. Η συμπαράσταση
και βοήθεια προς όλους τους Έλληνες που έρχονται για σπουδές η εργασία στην Ελβετία.

Τις δεκαετίες 60 και 70 ήρθαν στην Ελβετία πολλοί Έλληνες για δουλεία.

Οι περισσότεροι από αυτούς σήμερα έχουν ενσωματωθεί καλά στην Ελβετική
πραγματικότητα. Το ίδιο και οι απόγονοι τους που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εδώ.

Ένας ιστορικός κύκλος έχει κλείσει. Σήμερα μετά από τόσα χρόνια οι Έλληνες
από την πατρίδα αναγκάζονται και πάλι να μεταναστεύσουν.

Καθήκον μας να βοηθήσουμε όσο και όπου μπορούμε.


 

 

 

 

 

Willkommen

Hallo Liebe Gäste. Hier findet Ihr alle News, Veranstaltungen und Kontakte der Griechischen Gemeinde in Luzern.

Die Griechische Gemeinde Luzern wurde im Jahre 1976 gegründet. Sie bestand aus nur wenigen Mitgliedern, die gerne ein Stück Heimat in der Schweiz aufbauen und bewahren wollten.

Die Ziele der Griechischen Gemeinde Luzern  sind:

a) Die Wahrung und Förderung der Religion, des Patriotismus, die Förderung der griechischen Sprache und die Zelebrierung von Griechischen Brauchtümern.

b) Die Durchführung der Heiligen Messe nach den Regeln der Griechisch-Orthodoxen Kirche.

c) Die Gründung und der Unterhalt eines Griechischen Grundschul-Unterrichts nach den Regeln des Griechischen Bildungs-Ministeriums.

d) Hilfe und Unterstützung der Mitglieder im Rahmen der Möglichkeiten.

e) Die Hilfe und Unterstützung der Arbeitenden und Studierenden im Bezug auf die Schweizerischen Gesetze und Rahmenbedingungen
(sinngemässe Übersetzung).

Die Zeit hat sich gewandelt - und so auch die Griechische Gemeinde. In den 60er Jahren sind sehr viele Griechen auf der Suche nach Arbeit in die Schweiz eingereist. Die meisten sind heute gut integriert und situiert. Der Nachwuchs ist in der Schweiz aufgewachsen und voll integriert.